Informatiesystemen voor Gezondheid (IS4H) bieden een achtergrond voor het gebruiken van digitale technologieën in de gezondheidszorg om de beste resultaten voor patiënten te leveren, een idee dat is ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO). Het wordt nu toegepast in Suriname met hulp van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

IS4H geeft burgers de kans om toegang tot gezondheidsdiensten te verbeteren, biedt persoonlijke zorg en zorgt voor het voortduren van zorg tussen verschillende zorgverleners. Het laat zorgverleners zonder vertraging doelmatige en doeltreffende zorg bieden, die is gebaseerd op goeddoordachte beslissingen. Het systeem maakt het bepalen en verhelpen van tekortkomingen in de zorg makkelijker, wat leidt tot verbeterde algehele resultaten voor gezondheid. Met IS4H kijken we niet alleen naar de uitdagingen voor gezondheid van nu; we bouwen proactief aan een gezonder, veerkrachtiger Suriname voor de toekomst.

In IS4H zitten verschillende onderdelen, zoals: Platvorm voor Uitwisseling van Informatie over Gezondheid (HIEP), Gezondheidsinformatiesystemen (HIS), HEARTS consumentenapp, registratie van overlijdensaktes en onderlinge samenwerking/verbindingen tussen gegevens. Deze onderdelen zijn ontworpen met als doel het vlot laten verlopen van gezondheidsprocessen, het verbeteren van resultaten voor patiënten, het verminderen van kosten en het helpen van het ministerie bij beslissingen die afhangen van informatie.

Platform voor Uitwisseling van Informatie over Gezondheid (HIEP)

Een Platform voor Uitwisseling van Informatie over Gezondheid (HIEP) is een belangrijk onderdeel van de organisatie van moderne gezondheidszorg waardoor de elektronische uitwisseling van informatie over patiënten (PHI) tussen verschillende zorgverleners en systemen makkelijker wordt. Het doel ervan is ervoor te zorgen dat artsen, zorgverleners en patiënten op het juiste moment toegang hebben tot de juiste informatie over gezondheid, waardoor er beter beslissingen kunnen worden genomen en er verbeterde resultaten voor gezondheid mogelijk zijn.

Centraal daarin werkt een HIEP als een veilig, samenwerkend opstapje dat contact mogelijk maakt tussen verschillende informatiesystemen voor gezondheid. Het zorgt ervoor dat zorgverleners belangrijke medische gegevens, zoals patiëntgeschiedenissen, laboratoriumresultaten, radiologieverslagen en lijsten met medicijnen zonder vertraging kunnen opzoeken en delen, ongeacht waar de oorspronkelijke opslagplaats van gegevens is. Deze vlotte uitwisseling van informatie helpt bij gecoördineerde zorg die zich op de patiënt richt, zorgt er voor dat testen niet twee keer worden gedaan, voorkomt fouten met medicijnen en verbetert de algehele kwaliteit van de zorg.  

(EHR) Elektronisch Patiëntendossier

Elektronische Patiëntendossiers (EPD's) zorgen voor grote veranderingen voor huisartsen bij het beheren van patiëntenzorg. Ze vervangen ouderwetse systemen die op papier staan door een digitaal format dat informatie over patiënten opslaat op één beveiligde plaats. Deze verandering geeft grote voordelen voor zowel patiënten als artsen.

Voor patiënten zorgen EPD's voor vlotte samenwerking binnen de zorg. Informatie over hun gezondheid is gemakkelijk te vinden, waardoor alle zorgverleners hun medische geschiedenis, medicijnen, allergieën en meer goed begrijpen. Dit uitgebreide overzicht vermindert het risico op fouten met medicijnen en zorgt ervoor dat testen niet dubbel worden gedaan. Bovendien kunnen patiënten hun eigen gegevens bekijken, wat er voor zorgt dat ze actief betrokken zijn bij hun gezondheid.

Dankzij EPD's worden de administratieve taken van artsen makkelijker en verbetert de kwaliteit van zorg. Artsen kunnen snel informatie over patiënten bekijken, zien hoe ze vooruitgaan en goedoverdachte beslissingen nemen. Ze kunnen ook veilig gegevens over patiënten delen met andere zorgverleners, waardoor ze beter kunnen samenwerken en zorg blijven geven.

Geheimhouding van Informatie over Patiënten

Geheimhouding van informatie over patiënten is een belangrijk onderdeel van de digitale verandering van de gezondheidszorg, net zo als het gebruiken van Elektronische Patiëntendossiers (EPD's) en het Platvorm voor Uitwisseling van Informatie over Gezondheid (HIEP's). In deze digitale hulpmiddelen staat nauwkeurige informatie over patiënten, waardoor het heel belangrijk is om strenge regels voor geheimhouding van informatie vast te leggen.

Informatie over patiënten wordt beschermd door verschillende regels, zodat gegevens op een manier worden opgeslagen, opgezocht en gedeeld waarbij er rekening wordt gehouden met het recht van de patient op geheimhouding van informatie. Deze beschermingen bestaan uit versleuteling, toegangscontroles en controletrajecten om te voorkomen dat iemand er naar kijkt die dat niet mag en om bij te houden wie toegang heeft tot informatie over patiënten.

Hier hielden we rekening mee toen EPD's en HIEP's werden ontworpen. Alleen zorgverleners met toestemming mogen informatie over patiënten bekijken, en alleen als ze dit echt moeten weten. Patiënten hebben ook rechten wat betreft hun eigen gegevens, en ook het recht om hun dossiers te bekijken.

Hoewel digitale verandering van de gezondheid de beschikbaarheid en uitwisseling van informatie over patiënten  verbetert, gaat dat eigenlijk niet te koste van de geheimhouding van informatie van patiënten. Door sterke bescherming van de geheimhouding van informatie kunnen patiënten erop vertrouwen dat informatie over hun gezondheid verantwoord wordt gebruikt in de digitale wereld van  gezondheid.

H.E.A.R.T.S.

Het HEARTS-idee van de Wereldgezondheidsorganisatie is een aanpak die overal op de wereld bekend is en gericht is op het verbeteren van de behandeling van Niet-Overdraagbare Ziekten (NCD's). In Suriname is dit besluit nu in digitale vorm omgezet, waardoor er meer mensen kunnen worden bereikt via een app die zich op de patiënt richt, en die is ontworpen als een uitgebreid "gezondheidspaspoort".

Dit vernieuwende hulpmiddel geeft gebruikers zonder vertraging toegang tot informatie over hun eigen gezondheid, het volgt metingen die zijn bepaald, nieuwe recepten en het vergemakkelijkt werkelijk beheer van hun gezondheidstoestand. Bovendien werkt de app als een manier van communicatie tussen patiënten en hun artsen, waardoor vlotte uitwisseling van informatie over gezondheidsafspraken, updates over behandelplannen en testresultaten mogelijk zijn.

De digitalisering van het HEARTS-besluit maakt niet alleen mondigheid en betrokkenheid van patiënten mogelijk, het zorgt ook voor doeltreffende en gecoördineerde zorg, wat leidt tot verbeterde gezondheidsresultaten voor NCD's.

Overlijdensakte

Onze overlijdensakte op papier die we nu hebben, die al vele tientallen jaren oud is, is bijgewerkt volgens de normen van de WHO om aan moderne behoeften te voldoen. We streven immers naar modernisering en vlot beheer van gegevens, en we doen een belangrijke stap vooruit door deze vernieuwde overlijdensakte digitaal te maken, waardoor de nauwkeurigheid en doelmatigheid in het bijhouden van gegevens makkelijker wordt. De digitale akte is verbonden met het Platvorm voor Uitwisseling van Informatie over Gezondheid (HIEP), dat werkt als een centraal opstapje voor uitwisseling van belangrijke informatie. Dit vergemakkelijkt het versturen van belangrijke gegevens naar de Burgerlijke Stand en het Bureau voor Volksgezondheid. Naast het verbeteren van het bijhouden van gegevens, is deze verbetering ook heel belangrijk bij het verkrijgen van belangrijke statistieken over sterfgevallen die de aanpak van de volksgezondheid bepalen. Dit idee zegt iets over de vastberadenheid van Suriname om digitale oplossingen te gebruiken om administratie en resultaten binnen de gezondheidszorg te versterken.

Verbindingen tussen Gegevens/Onderlinge Samenwerking

Als onderdeel van onze digitale verandering van de gezondheidszorg spelen verbindingen tussen gegevens en onderlinge samenwerking een grote rol. Volgens de HL7-richtlijnen (Internationaal Gezondheidsniveau 7) zorgen we ervoor dat gezondheidssystemen daadwerkelijk met elkaar kunnen communiceren, vlot gegevens kunnen delen en uitleggen. Deze onderlinge samenwerking geeft patiënten betere toegang tot de gegevens over hun gezondheid bij verschillende zorgverleners, waardoor zorg beter gecoördineerd en doeltreffend wordt.

Bovendien kunnen zorgverleners hierdoor beter goeddoordachte beslissingen nemen, waardoor de resultaten voor de gezondheid van patiënten worden verbeterd. Als er gegevens worden gedeeld heb je ook de grote verantwoordelijkheid om de geheimhouding van informatie over patiënten te beschermen. We doen erg ons best om ons te houden aan de strenge regels voor geheimhouding en beveiliging van informatie over patiënten, zodat de persoonlijke informatie over gezondheid van patiënten altijd beschermd blijft, terwijl de doelmatigheid en doeltreffendheid van de levering van gezondheidszorg worden verbeterd.