Suriname's transformatie naar digitale gezondheidzorg

Een centraal aandachtspunt in de regeringsverklaring voor de periode 2020-2025 is het verzekeren van betaalbare toegang tot eerstelijns-, tweedelijns- en derdelijnsgezondheidszorg voor iedereen. Door onze benadering van digitale gezondheid te vernieuwen met behulp van digitale technologieën, kunnen we de toegankelijkheid, betaalbaarheid en gezondheidsresultaten significant verbeteren. Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het beheersen van infectieziekten, staan we nog steeds voor aanzienlijke gezondheidsuitdagingen, zoals het voortijdige verlies van 170.000 productieve levensjaren per jaar, sterftecijfers onder moeders en kinderen, chronische ziekten en geestelijke gezondheidsproblemen. Onze overgang naar digitale gezondheid belooft geoptimaliseerde dienstverlening, verbeterde toegankelijkheid, kostenbesparingen en gezondheidsbeleid op basis van gegevens die een positieve impact zullen hebben op deze gezondheidsuitdagingen. Onze toewijding aan digitale gezondheid is niet alleen gericht op overleven, maar op gedijen te midden van tegenspoed, waarbij we een gezondere en stralende toekomst willen vormgeven voor alle inwoners van Suriname.

Het Ministerie van Volksgezondheid in Suriname zet zich in voor toegankelijke gezondheidszorg voor alle burgers. Als onderdeel van het initiatief Informatiesystemen voor Gezondheid (IS4H), gesteund door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), is de 'Digitale Gezondheidsagenda in Suriname' opgesteld. Het plan begint met de digitalisering van door de overheid gefinancierde basiszorg en publieke gezondheidsprogramma's. Het breidt zich vervolgens uit naar private eerstelijnszorgverleners en gezondheidsgerelateerde bedrijven, zoals apotheken en diagnostische centra. Omdat de overheid van Suriname het potentieel van digitale transformatie erkent om beleidsdoelstellingen te bereiken, is zij vastbesloten dit in de gezondheidssector te benutten. Deze verschuiving naar digitale gezondheidszorg zal data-gedreven besluitvorming door het ministerie vergemakkelijken, wat de efficiëntie, kwaliteit en gelijkheid ten goede zal komen. Het IS4H-projectteam ondersteunt en begeleidt het Ministerie van Volksgezondheid bij deze transformatie naar digitale gezondheidszorg.

Informatiesystemen voor Gezondheid

Informatiesystemen voor Gezondheid (IS4H) transformeren de levering van gezondheidszorg door real-time gegevens te verstrekken om geïnformeerde besluitvorming te ondersteunen, de patiëntenzorg te verbeteren en de kosten van gezondheidszorg te verminderen. Deze robuuste systemen benutten de kracht van gezondheidsgegevens om zorgprofessionals in staat te stellen verbeterde, gepersonaliseerde zorg aan hun patiënten te bieden.

IS4H waarborgt continuïteit in de zorg, waardoor naadloze communicatie en gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgverleners mogelijk is. Het zorgt ervoor dat patiënten consistente, gecoördineerde zorg ontvangen, ongeacht de zorgverlener of locatie. Door lacunes in de zorg te identificeren en aan te pakken, draagt IS4H bij aan een alomvattende, holistische benadering van gezondheidszorg.

De werkelijke transformatiekracht van IS4H ligt in zijn potentieel om de levering van gezondheidszorg te revolutionaliseren. Het effent de weg voor meer efficiënte, effectieve gezondheidssystemen door operationele efficiënties te bevorderen en overmatig gebruik te verminderen. Het benutten van IS4H leidt tot verbeterde gezondheidsresultaten en verhoogde patiënttevredenheid door een patiëntgerichte aanpak die individuele behoeften en ervaringen prioriteert.

Door complexe gezondheidsgegevens te synthetiseren en om te zetten in bruikbare inzichten staat IS4H aan de voorhoede van gezondheidszorginnovatie. Het gaat niet alleen om het behandelen van ziekten, maar ook om het bevorderen van algehele gezondheid en welzijn voor iedereen.

Meet the team

Team Officials